1. Beiratkozás

Beiratkozás időpontja az intézmény első évfolyamára: 2022. április 21-22.

2. Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

    I.sz. épület (Szent István király út 6.) nyitvatartása

II.sz. épület (Régi Vámház tér 6.) nyitvatartása 

Hétfő-Péntek: 6:30-18:00

Hétfő-Péntek: 6:30-19:00

Titkárság (II.sz. épület, Régi Vámház tér 6.)  Hétfő-Péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00


Könyvtár
Hétfő: 8:00-15:00
 Kedd: 8:00-15:00
  Szerda: 8:00-15:00
       Csütörtök: 8:00-15:00
  Péntek: 8:00-15:00

Munkatervünket ide kattintva tölthetik le.

3. Dokumentumtár

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata megtekinthetőek ide kattintva.

4. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Neme Végzettség Munkakör kategória Munkakör Tantárgy Foglalkoztatás típusa
1. Főiskola könyvtáros + oktató(*) Tanár Könyvtár, Matematika Részmunkaidős
2. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
3. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Óraadó
4. Főiskola szociálpedagógus Fejlesztőpedagógus Fejlesztés BTMN Teljes munkaidős
5. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Angol, Eg.fejlesztés Teljes munkaidős
6. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
7. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
8. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
9. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matemetika, Kémia Teljes munkaidős
10. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Angol, Matem.,Inform. Teljes munkaidős
11. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fizika Teljes munkaidős
12. Főiskola fejlesztő pedagógus (*) Szomatopedagógus Konduktor Óraadó
13. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
14. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
15. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Teljes munkaidős
16. Főiskola gyógypedagógus (*) Tanár Fejlesztés Óraadó
17. Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Történelem, Magyar Részmunkaidős
18. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
19. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
20. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
21. Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Informatika Óraadó
22. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Teljes munkaidős
23. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
24. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar, Ének-zene Teljes munkaidős
25. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Teljes munkaidős
26. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
27. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Biológia, Kémia Teljes munkaidős
28. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
29. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
30. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
31. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
32. Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Angol Óraadó
33. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
34. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
35. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Óraadó
36. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
37. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Teljes munkaidős
38. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Biológia, Földrajz Teljes munkaidős
39. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Vizuális kult., Technika Teljes munkaidős
40. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
41. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Német, Történelem Teljes munkaidős
42. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
43. Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Fizika, Informatika Óraadó
44. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
45. Főiskola fejlesztő pedagógus (*) Logopédus Logopédus Óraadó
46. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
47. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Részmunkaidős
48. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fizika Teljes munkaidős
49. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
50. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fiz., Inf. Teljes munkaidős

5. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége

Neme Végzettség Munkakör Foglalkoztatás típusa
Férfi Gimnázium Iskolatitkár Részmunkaidős
Férfi Gimnázium Rendszergazda Teljes munkaidős
Gimnázium Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős
Gimnázium Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős
Gimnázium Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős

6. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai

Tanév Bukások száma Évismétlésre utasított
2018-2019 20 fő 8 fő
2019-2020 6 fő 3 fő
2020-2021 10 fő 4 fő

8. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Pedagógia Programjában olvashatnak részletesebben.

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai dolgozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

11. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 1.A 21
2. 1.B 23
3. 1.C 22
4. 2.A 27
5. 2.B 25
6. 2.C 24
7. 3.A 22
8. 3.B 22
9. 3.C 22
10. 4.A 22
11. 4.B 24
12. 4.C 25
13. 5.A 25
14. 5.B 23
15. 5.C 24
16. 6.A 29
17. 6.B 30
18. 7.A 30
19. 7.B 29
20. 7.C 29
21. 8.A 27
22. 8.B 23
23. 8.C 27