1. Beiratkozás

Beiratkozás időpontja az intézmény első évfolyamára: 2021. április 15-16.

2. Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

    I.sz. épület (Szent István király út 6.) nyitvatartása

II.sz. épület (Régi Vámház tér 6.) nyitvatartása 

Hétfő-Péntek: 6:30-18:00

Hétfő-Péntek: 6:30-19:00

Titkárság (II.sz. épület, Régi Vámház tér 6.)  Hétfő-Péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00


Könyvtár
Hétfő: 8:00-14:00
 Kedd: 10:00-14:00
  Szerda: 9:00-14:00
       Csütörtök: 9:00-12:00
  Péntek: 8:00-13:00

Munkatervünket ide kattintva tölthetik le.

3. Dokumentumtár

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata megtekinthetőek ide kattintva.

4. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Neme Végzettség Munkakör kategória Munkakör Tantárgy Foglalkoztatás típusa
Főiskola könyvtáros oktató (oktatói feladatokat is ellát)  Tanár Könyvtár, Matematika Részmunkaidős
Férfi Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Óraadó
Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Angol, Eg.fejlesztés Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matemetika, Kémia Teljes munkaidős
Férfi Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Földrajz, Történelem Óraadó
Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Angol, Matem.,Inform. Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fizika Teljes munkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Angol Részmunkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Férfi Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Teljes munkaidős
Főiskola gyógypedagógus (*) Tanár Fejlesztés Óraadó
Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Történelem, Magyar Részmunkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Matematika, Kémia Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Férfi Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Német Óraadó
Férfi Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Informatika Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar, Ének-zene Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Teljes munkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Német Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Biológia, Kémia Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Angol Óraadó
Egyetem fejlesztő pedagógus (*) Gyógypedagógus Fejlesztés Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Informatika Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Teljes munkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Biológia, Földrajz Teljes munkaidős
Férfi Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Vizuális kult., Technika Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Egyetem fejlesztő pedagógus (*) Tanár Konduktor Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Német, Történelem Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Férfi Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Fizika, Informatika Óraadó
Főiskola fejlesztő pedagógus (*) Fejlesztőpedagógus Fejlesztés Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító GYES
Főiskola fejlesztő pedagógus (*) Logopédus Logopédus Óraadó
Férfi Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Angol, Történelem Óraadó
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Részmunkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fiz., Inf. Teljes munkaidős

5. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége

Neme Végzettség Munkakör Foglalkoztatás típusa
Férfi Gimnázium Iskolatitkár Részmunkaidős
Férfi Gimnázium Rendszergazda Teljes munkaidős
Gimnázium Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős
Gimnázium Pedagógiai asszisztens GYES
Gimnázium Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős

6. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai

Tanév Bukások száma Évismétlésre utasított
2018-2019 20 fő 8 fő
2019-2020 6 fő 3 fő

8. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Pedagógia Programjában olvashatnak részletesebben.

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai dolgozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

11. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 1.A 28  fő
2. 1.B 28  fő
3. 1.C 28  fő
4. 2.A 21  fő
5. 2.B 22  fő
6. 2.C 21  fő
7. 3.A 23  fő
8. 3.B 23  fő
9. 3.C 24  fő
10. 4.A 25  fő
11. 4.B 20  fő
12. 4.C 23  fő
13. 5.A 30  fő
14. 5.B 30  fő
15. 6.A 32  fő
16. 6.B 29  fő
17. 6.C 31  fő
18. 7.A 27  fő
19. 7.B 26  fő
20. 7.C 28  fő
21. 8.A 27  fő
22. 8.B 27  fő
23. 8.C 26  fő
24. 8.D 25  fő