1. Beiratkozás

Beiratkozás időpontja az intézmény első évfolyamára: 2023. április 20-21.

2. Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

    Székhely épület (Szent István király út 6.) nyitvatartása

Telephely épület (Régi Vámház tér 6.) nyitvatartása 

Hétfő-Péntek: 6:30-18:00

Hétfő-Péntek: 6:30-19:00

Titkárság (Telephely épület, Régi Vámház tér 6.)  Hétfő-Péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00

Munkatervünket ide kattintva tölthetik le.

3. Dokumentumtár

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata megtekinthetőek ide kattintva.

4. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

  Végz. Munkakör kategória Munkakör Tantárgy Foglalkoztatás típusa
1. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
2. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Részmunkaidős ny.
3. Főiskola általános iskolai tanár (*) Fejlesztőpedagógus Fejlesztés BTMN Teljes munkaidős
4. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Angol, Eg.fejlesztés Teljes munkaidős
5. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
6. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
7. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
8. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matemetika, Kémia Teljes munkaidős
9. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Angol, Matem.,Inform. Teljes munkaidős
10. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fizika Teljes munkaidős
11. Főiskola fejlesztő pedagógus (*) Szomatopedagógus Konduktor Óraadó
12. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
13. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
14. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Teljes munkaidős
15. egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Történelem Óraadó
16. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Részmunkaidős ny.
17. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
18. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
19. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
20. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Teljes munkaidős
21. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
22. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Teljes munkaidős
23. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
24. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
25. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Biológia, Kémia Teljes munkaidős
26. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
27. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
28. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
29. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
30. Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Angol Óraadó
31. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
32. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
33. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Ének-zene Óraadó
34. Főiskola általános iskolai tanár (*) Gyógypedagógus Fejlesztés SNI Teljes munkaidős
35. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
36. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Teljes munkaidős
37. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Biológia, Földrajz Teljes munkaidős
38. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Vizuális kult., Technika Teljes munkaidős
39. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Német, Történelem Teljes munkaidős
40. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
41. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Fizika, Informatika Óraadó
42. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
43. Főiskola fejlesztő pedagógus (*) Logopédus Logopédus Óraadó
44. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
45. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Részmunkaidős
46. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fizika Teljes munkaidős
47. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
48. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fiz., Inf. Teljes munkaidős

5. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége

  Neme Végzettség Munkakör kategória Munkakör Foglalkoztatás típusa
1. Férfi érettségi  iskolatitkár (*) Iskolatitkár Részmunkaidős
2. Férfi érettségi rendszergazda (*) Rendszergazda Teljes munkaidős
3. érettségi pedagógiai asszisztens (*) Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős
4. érettségi pedagógiai asszisztens (*) Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős
5. érettségi pedagógiai asszisztens (*) Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős

6. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai

Tanév Bukások száma Évismétlésre utasított
2018-2019 20 fő 8 fő
2019-2020 6 fő 3 fő
2020-2021 10 fő 4 fő
2021-2022 5 fő 2 fő

8. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Pedagógia Programjában olvashatnak részletesebben.

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai dolgozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

11. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 1.A 30
2. 1.B 28
3. 1.C 30
4. 2.A 19
5. 2.B 23
6. 2.C 21
7. 3.A 28
8. 3.B 27
9. 3.C 27
10. 4.A 22
11. 4.B 21
12. 4.C 23
13. 5.A 25
14. 5.B 24
15. 5.C 25
16. 6.A 26
17. 6.B 27
18. 6.C 27
19. 7.A 26
20. 7.B 27
21. 8.A 31
22. 8.B 30
23. 8.C 29