Image

Járványügyi szabályok


Kedves Szülők, Kedves Tanulók !

 1-5. évfolyam

Az EMMI által kiadott koronavírus járvány intézkedési terve alapján megfogalmazott szabályaink, melynek kérjük betartását:

 

 1. Iskolába csak egészséges, tünetmentes tanuló járhat!
 2. Ha egy tanuló egyéb tartós betegsége miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett, és erről orvosi igazolást hoz, akkor hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzás a hatósági karantén időszaka is. Ebben az időszakban a tanuló a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 3. A koronavírus fertőzés leggyakoribb tünetei: 38 fok feletti láz, száraz köhögés, íz- és szagérzékelés elvesztése. Ha a szülő gyermekén ilyen tüneteket észlel,  azonnal gondoskodjon gyermeke orvosi vizsgálatáról!  A szülő köteles erről az iskolát minél hamarabb értesíteni.
 4. Koronavírusfertőzés gyanúja esetén az iskolában a tanulót elkülönítjük, és egyidejűleg értesítjük az iskolaorvost, valamint a szülőt. Ez esetben feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot telefonon a tanuló háziorvosával/ házi gyermekorvosával! A beteg felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 5. Egyéb, komolyabb légúti betegség esetén is kérjük, hogy a gyermek otthon gyógyuljon. Gyógyulás után (egyéb komoly légúti betegség esetén is) a tanuló kizárólag orvosi igazolással járhat újra iskolába. Ha a tanuló bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra iskolába. (Szülői igazolásokat szeptember 10-től nem fogadhatunk el.) Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 6. A szájmaszk viselése kötelező a folyosókon való közlekedés közben, az irodában ügyintézéskor és a mosdókban. 
 7. Az iskolában teljes osztálylétszámú órákon is fokozottan ajánljuk a maszk viselését.
 8. Kérjük a szülőt, hogy minden nap tiszta, higiénikusan kezelhető szájmaszkot biztosítsanak a gyermeküknek: ajánlatos a szövetből készült, naponta mosható, többször felhasználható maszk viselete.  Ennek belső, szájhoz illeszkedő oldalát sosem érintjük, és a maszk levétele után a két belső oldalfelet összeillesztve tárolható. Hasznos, ha a tanuló saját kézfertőtlenítőt is tart magánál.
 9. Minden tanuló köteles a személyi higiéné alapvető szabályait fokozottan betartani. Kerüljük el, hogy a kórokozók a levegőbe kerüljenek: köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe, szükség esetén könyökhajlatba, másoktól elfordulva kell. Ne érintsük a szánkat, ne nyúljunk a szembe, ennek megfelelően használjuk az írószereket! Figyelmeztessük erre egymást is, ha szükséges!
 10. A tanulók csoportosulását az intézményen belül és az épület előtt is el kell kerülni. Ezért reggel az iskola udvarán ennek megfelelően kell várakozni, az iskolába és az osztálytermekbe bevonulni. Tartsuk meg a minimum 1,5 méteres távolságot! Tanítási órák után is kérjük, hogy a tanulók a távolságtartásra ügyelve közlekedjenek, és így hagyják el az épületet. Az intézménybe érkezéskor a tanulók fertőtlenítsék kezüket! Javasolt a minél gyakoribb kézmosás, főleg étkezés előtt, az ebédlőben. Fokozottan kérjük a mosdó, a fertőtlenítő szerek, a papírtörölközők rendeltetésszerű használatát! 
 11. A testnevelés órák az udvaron lesznek. Átöltözéskor egyszerre csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak az öltözőben. 
 12. Kis létszámú tanórai csoport esetén minden tanuló külön padban, egymástól a lehető legnagyobb távolságra foglaljon helyet!
 13. Ha egy csoport vagy osztály elhagyja a tantermet, akkor távozás előtt a hetesek – tanári irányítással - a használt padokat és székeket fertőtlenítik. (Fertőtlenítő- szert biztosítunk.) A játszótéri elemeket, amennyiben azokat nem károsítja, felületi fertőtlenítő szerrel a karbantartó tisztítja.
 14. A közös helyiségeket a tanítási nap folyamán takarító személyzet folyamatosan fertőtleníti.
 15. Kérjük, hogy a használt helyiségeket gyakran szellőztessük, ha az időjárás engedi, az ablakokat tartsuk nyitva.
 16. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényt későbbre halasztjuk, vagy szervezése során figyelünk:
  • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

   

  • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

                       (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

   

  • zárttéri helyett szabadtéri rendezvények szervezését részesítjük előnyben

   

  • törekszünk rendezvények: kisebb létszámú rendezvényekre bontására és a  résztvevők  körének szűkítésére

   

 17. Az őszi úszásoktatást a harmadik évfolyamon felfüggesztjük, tavaszra vagy későbbi évfolyamokra ütemezzük át.
 18. Az általános iskolában a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.
 19. A szülői értekezleteket szeptemberben személyesen csak az 1., 5., és a 9. évfolyamon tartunk, más évfolyamokon az e-Kréta felületén írásban bonyolítjuk le. 
 20. Kérjük a kedves szülőket, hogy az iskolával ügyintézés, kommunikáció esetén részesítsék előnyben a telefonos vagy az e-Kréta rendszerén keresztüli kapcsolattartást. Az Operatív Törzs intézkedései esetén iskolánk a szülőt online, azonnal értesíti. Szülő, kísérő előzetes egyeztetés nélkül nem léphet be az iskola épületébe, kizárólag az igazgató előzetes engedélyével. Az iskola udvarára a jelzőcsíkkal megjelölt határig lehet bejönni. Kivételt képez a kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel.

 

           Molnárné Tóth Erika

Győri Szc. Bolyai János Általános Iskola

 

Mosonmagyaróvár, 2020. 09. 09.    


Kedves Szülők, Kedves Tanulók !

6  –  8. évfolyam

Az EMMI által kiadott koronavírus járvány intézkedési terve alapján megfogalmazott szabályaink, melynek kérjük betartását:

 

 1. Iskolába csak egészséges, tünetmentes tanuló járhat!
 2. Ha egy tanuló egyéb tartós betegsége miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett, és erről orvosi igazolást hoz, akkor hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzás a hatósági karantén időszaka is. Ebben az időszakban a tanuló a pedagógusokkal/oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 3. A koronavírus fertőzés leggyakoribb tünetei: 38 fok feletti láz, száraz köhögés, íz- és szagérzékelés elvesztése. Ha a szülő gyermekén ilyen tüneteket észlel,  azonnal gondoskodjon gyermeke orvosi vizsgálatáról!  A szülő köteles erről az iskolát minél hamarabb értesíteni.
 4. Koronavírusfertőzés gyanúja esetén az iskolában a tanulót elkülönítjük, és egyidejűleg értesítjük az iskolaorvost, valamint a szülőt. Ez esetben feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot telefonon a tanuló háziorvosával/ házi gyermekorvosával! A beteg felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 5. Egyéb, komolyabb légúti betegség esetén is kérjük, hogy a gyermek otthon gyógyuljon. Gyógyulás után (egyéb komoly légúti betegség esetén is) a tanuló kizárólag orvosi igazolással járhat újra iskolába. Ha a tanuló bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra iskolába. (Szülői igazolásokat szeptember 10-től nem fogadhatunk el.) Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 6. A szájmaszk viselése kötelező a folyosókon való közlekedés közben, a büfében, az irodában ügyintézéskor és a mosdókban. 
 7. Az iskolában teljes osztálylétszámú órákon is fokozottan ajánljuk a maszk viselését.
 8. Kérjük a szülőt, hogy minden nap tiszta, higiénikusan kezelhető szájmaszkot biztosítsanak a gyermeküknek: ajánlatos a szövetből készült, naponta mosható, többször felhasználható maszk viselete.  Ennek belső, szájhoz illeszkedő oldalát sosem érintjük, és a maszk levétele után a két belső oldalfelet összeillesztve tárolható. Hasznos, ha a tanuló saját kézfertőtlenítőt is tart magánál.
 9. Minden tanuló köteles a személyi higiéné alapvető szabályait fokozottan betartani. Kerüljük el, hogy a kórokozók a levegőbe kerüljenek: köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe, szükség esetén könyökhajlatba, másoktól elfordulva kell. Ne érintsük a szánkat, ne nyúljunk a szembe, ennek megfelelően használjuk az írószereket! Figyelmeztessük erre egymást is, ha szükséges!
 10. A tanulók csoportosulását az intézményen belül és az épület előtt is el kell kerülni. Ezért reggel az iskola udvarán ennek megfelelően kell várakozni, az iskolába és az osztálytermekbe bevonulni. Tartsuk meg a minimum 1,5 méteres távolságot! Tanítási órák után is kérjük, hogy a tanulók a távolságtartásra ügyelve közlekedjenek, és így hagyják el az épületet. Az épület előtti gyülekezést a portás felügyeli.
 11. Az intézménybe érkezéskor a tanulók fertőtlenítsék kezüket! Javasolt a minél gyakoribb kézmosás, főleg étkezés előtt, az ebédlőben. Fokozottan kérjük a mosdó, a fertőtlenítő szerek, a papírtörölközők rendeltetésszerű használatát! 
 12. A testnevelés órák az udvaron lesznek. Átöltözéskor egyszerre csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak az öltözőben. 
 13. Kis létszámú tanórai csoport esetén minden tanuló külön padban, egymástól a lehető legnagyobb távolságra foglaljon helyet!
 14. Ha egy csoport vagy osztály elhagyja a tantermet, akkor távozás előtt a hetesek – tanári irányítással - a használt padokat és székeket fertőtlenítik. (Fertőtlenítő- szert biztosítunk.) A gyakorlati képzéshez használt eszközöket, sporteszközöket, amennyiben azokat nem károsítja, felületi fertőtlenítő szerrel tisztítani kell a csoportok között.
 15. A közös helyiségeket a tanítási nap folyamán takarító személyzet folyamatosan fertőtleníti.
 16. Kérjük, hogy a használt helyiségeket gyakran szellőztessük, ha az időjárás engedi, az ablakokat tartsuk nyitva.
 17. Az egész iskolát vagy évfolyamot érintő rendezvényeinket osztályonként igyekszünk lebonyolítani.
 18. Az aktuális túranapot a szabadban, tömegközlekedés használata nélkül, közeli kirándulás formájában bonyolítjuk le. Külföldre nem szervezünk kirándulást. 
 19. A szülői értekezleteket szeptemberben személyesen csak az 1., 5., és a 9. évfolyamon tartunk, más évfolyamokon az e-Kréta felületén írásban bonyolítjuk le. 
 20. Kérjük a kedves szülőket, hogy az iskolával ügyintézés, kommunikáció esetén részesítsék előnyben a telefonos vagy az e-Kréta rendszerén keresztüli kapcsolattartást. Az Operatív Törzs intézkedései esetén iskolánk a szülőt online, azonnal értesíti. Szülő, kísérő előzetes egyeztetés nélkül nem léphet be az iskolába, kizárólag az igazgató előzetes engedélyével. Kivételt képez a kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel.


          Molnárné Tóth Erika                                            Bernáth Rita
Győri Szc. Bolyai János Általános Iskola            Győri Szc. Bolyai János Technikum
 
Mosonmagyaróvár, 2020. 09. 09.