Previous Next

Most búcsúzunk és elmegyünk...

A ballagás egy olyan meghitt iskolai ünnep, amibe óhatatlanul belekeveredik egy kis szomorúság, esetenként néhány könnycsepp is, a búcsú könnyei. Ebben a tanévben négy osztályunk tanulói köszöntek el az alma matertől, tanáraiktól, diáktársaiktól. 
Tudjuk, nem könnyű ma útnak indulni, mert riaszt az ismeretlen. De a sikeres felvételik bizonyítják, hogy végzőseink felkészültek a középiskolai évekre. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy közülük sokan a Bolyai-technikumban folytatják a tanulmányaikat.
Szép hagyomány, hogy a ballagás alkalmával köszönti iskolánk azokat a szülőket, akik nyolc éven át önzetlenül segítettek a közösségi programok szervezésében, munkájukkal nagyban hozzájárultak a rendezvényeink sikereihez.
Büszkék vagyunk arra is, hogy végzőseink között szép számmal vannak olyan diákok, akik sikeres tanulmányi-, és sporteredményeik elsmeréseként jutalomkönyvet kaptak. Közülük kiemelkedik Egerszegi Ramóna Dorina 8. A és Bernáth Eszter 8. B osztályos tanuló. Ők a nyolc év alatt nyújtott kiemelkedő eredményeikért a Tehetségért Alapítvány emlékplakettjét vehették át.
Minden ballagó tanítványunknak szívből ajánljuk Arany János bölcs sorait:
„Legnagyobb cél pedig itt – e földi létben
Ember lenni mindig, minden körülményben”

Nyomtatás