Image

Bolyai Tehetségpont

Image

Spiel mit! német nyelvi tehetségműhely

A tehetségműhely tevékenységének célja a tanítványaink idegen nyelvi és szociális kompetenciáinak fejlesztése dalokon, mondókákon, párbeszédeken keresztül, szituációs játékok segítségével. Az évente megrendezett iskolai gálaműsoron nagy sikerrel szerepelnek a tanulók német mesejelenet előadásával.

SZIVÁRVÁNY tehetségműhely

A képzőművészeti tehetségműhely célja, hogy lehetőséget adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatásának, további erősítésének. Kiscsoportos foglalkozások keretében változatos technikákkal ismerkedhetnek a gyerekek, melyek által gazdagodik eszköztáruk, fejlődik kreativitásuk a vizuális alkotómunkában. A kisdiákok munkáit versenyekre is benevezzük, a legkiemelkedőbb alkotásokat tavasszal a Bolyai rajzkiállításon bemutatjuk.

Lern mit! német nyelvi tehetségműhely

 A "Lern mit!" tehetségműhely célja a gyerekek német nyelvi ismereteinek bővítése mellett az idegen  nyelvi készségek fejlesztése, ezzel pedig egy esetleges nyelvvizsga előkészítése. A foglalkozásokon lehetőség nyílik olyan témakörök feldolgozására, tanulási módszerek alkalmazására, amelyekre a hagyományos  tanórai keret nem, vagy csak kevéssé nyújt lehetőséget. A foglalkozások elsősorban  a páros, illetve teammunkára építenek, így fejlesztik a gyerekek szociális kompetenciáit is.

ZENEMANÓK zenei tehetségműhely

A zenei tehetségműhely célja a gyerekek ritmuskészségének, zenei hallásának, alkotóképességének a fejlesztése. A foglalkozásokon lehetőségük van a különböző ritmushangszerek megismerésére, majd megtanulják a furulyázás alapjait. Az elsajátított ismereteiket bemutatják a különböző rendezvényeken és az évente megrendezésre kerülő iskolai gálaműsoron.

Mérföldkövek

2017. március 27.

Nevelési értekezlet

érzékenyítés, elméleti felkészítés

2017. március 27.

2017. szeptember. 15.

A mentorpedagógusok módszertani felkészítése

műhelymunka

2017. október 02.

Tehetségműhelyek munkájának indulása

Megalakulnak a Spiel mit!, a Pindur-pandúr és a Szivárvány tehetségműhelyek

2017. október 02.

2018. február 19.

Regisztráció

Bolyai Tehetségpont (TP 111 002 507)

2018. szeptember. 13.

Az új mentortanárok módszertani felkészítése

műhelymunka

2018. szeptember. 13.

2018. október. 01.

Tehetségműhelyek számának bővülése

Megalakul a Robotika tehetségműhely

2021. január. 28.

Sikeres akkreditáció

Akkreditált kiváló Tehetségpont

2021. január. 28.

2021. október 01.

Tehetségműhelyek számának bővülése

Megalakul a Lern mit! és a Zenemanók tehetségműhely