SZC logo

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola

OM kód: 203037/026 | 9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 6.

Intézmény logo

Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

    Pedagógiai Program 2023/2024

Letöltés

    Vizsgaszabályzat 2023/2024

Letöltés

    Munkaterv 2023/2024

Letöltés

Gazdálkodási adatok

ALAPÍTVÁNYAINKHátrányos Helyzetű Tanulókért Alapítvány
Adószám: 19111531-1-08 

Célja: a hátrányos helyzetű tanulók tanítás-tanulási feltételeinek javítása, iskolai programokhoz anyagi támogatás nyújtása

Kuratórium tagjai:

Elnök: Kocsis Zoltán 96/578-150

Tagok: Fehérné Rongits Anett 96/578-150

Babos Norbert 96/206-541

Alapítványunk 1991 óta nagyon sok diákunknak adott anyagi támogatást, melyet a kedves szülők és az osztályfőnökök igényelhetnek a tanév során. Az alapítvány elsősorban az 1%-os adóhozzájárulásból és további eseti adományokból gyarapítja vagyonát. Segítségünkkel több 100 diáknak nem kellett lemondania olyan iskola- és osztályprogramokról, melyek nagyobb anyagi terhet róttak volna a családokra. Kérjük a kedves szülőket, forduljanak hozzánk bizalommal!

 

A Tehetségért Alapítvány
Adószám: 19111524-1-08

Célja: a tehetséges diákok anyagi támogatása versenyek, nyelvvizsgák stb. elérése esetén

Kuratórium tagjai:

Elnök: Dr. Neményi Tímea

Tagok: Staár Katalin Erzsébet 96/206-541

Magyar Gáborné 96/578-150

A  Tehetségért  Alapítványt  1990-ben  hoztuk létre, attól a céltól  vezérelve, hogy az iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassa, ezeket  a tanulókat felkarolja,  a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat elismerje. Továbbá  a fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány az oktatás színvonalát javító eszközöket vásárol, pályázatokon vesz részt.
Az alapítvány kezelésére kuratórium jött létre, mely  évente egyszer dönt az alapítványi díjak odaítéléséről az alábbi szempontok szerint:
Alapítványi díjban részesíthető az a tanuló,
 aki kitűnő vagy jeles tanulmányi eredménnyel végezte az általános iskola 8, illetve a középiskola 4 évfolyamát,
aki képességeinek megfelelően végzi tanulmányi munkáját, magatartása fegyelmezett, egy vagy több tantárgyból megyei egyéni helyezést ér el és a mezőnyben legalább a 10. helyezést ér el.
aki megfelel a tanulmányi és magatartási elvárásoknak és a regionális szaktárgyi ill. az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése 1-15; az országos fordulón 1-20.
 
Sport -és művészeti tevékenység

Alapítványi díjazásban részesíthető az a tanuló, aki képességeinek megfelelően tanul, magatartása jó és kimagasló sport és művészeti tevékenységet folytat, valamint a versenyekre való felkészítése az intézményünkben folyik.
A kimagasló sporteredmény kiterjed a Magyar Diáksport Szövetség, a Szakszövetségekkel közösen rendezett diák sportversenyekre, a Diákolimpiára, ill. a Magyar Bajnokságra, annak megyei, regionális, ill. országos egyéni helyezéseire, melyekért az általános, illetve középiskolai tanulmányok alatt sportáganként csak egyszer ítélhető oda a díj és a velejáró emléktárgy.
 
Az a tanuló, aki sporttevékenységet szakosztály keretében folytat, legfeljebb egy alkalommal részesülhet alapítványi díjazásban, ha megfelel az egyéb feltételeknek.

Nyelvvizsgák

Támogatjuk  tanítványaink sikeres nyelvvizsgáját a vizsgadíj ill. annak egy része kifizetésével. Az alapítvány évi kamatának legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra. A rendelkezésre álló összegből azok a tanulók részesülnek, akik az alapítványi díj átadásáig bemutatják a kuratóriumnak nyelvvizsga bizonyítványukat. Képességüknek megfelelő tanulmányi tevékenység és a fegyelmezett magatartás a díjazás további feltételei.
Az általános iskolás tanulók esetén legalább alapfokú, a középiskolában és szakképző évfolyamokon legalább középfokú nyelvvizsgát támogat az alapítványunk. A szakképző évfolyamokon kivételt jelent, ha a nyelvvizsga megszerzése a szakma megszerzésének feltétele.

Beiratkozás

Beiratkozás időpontja az intézmény első évfolyamára: 2024. április 18-19.

Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Székhely épület (Szent István király út 6.) nyitvatartása

Hétfő-Péntek: 6:30-19:00

Telephely épület (Régi Vámház tér 6.) nyitvatartása 

Hétfő-Péntek: 6:30-19:00

Titkárság (Telephely épület, Régi Vámház tér 6.)  Hétfő-Péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00

A teljes munkatervet ide kattintva tölthetik le.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

  Végz. Munkakör kategória Munkakör Tantárgy Foglalkoztatás típusa
1. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
2. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Részmunkaidős ny.
3. Főiskola általános iskolai tanár (*) Fejlesztőpedagógus Fejlesztés BTMN Teljes munkaidős
4. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Angol, Eg.fejlesztés Teljes munkaidős
5. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
6. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
7. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
8. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Kémia Teljes munkaidős
9. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fizika Teljes munkaidős
10. Főiskola fejlesztő pedagógus (*) Szomatopedagógus Konduktor Óraadó
11. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
12. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
13. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Teljes munkaidős
14. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Részmunkaidős ny.
15. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító tartós táppénz
16. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Német nyelv óraadó
17. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
18. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
19. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar, Tánc és Dráma Teljes munkaidős
20. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
21. Főiskola fejlesztő pedagógus (*) Logopédus Logopédus Óraadó
22. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
23. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Történelem óraadó
24. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
25. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Angol nyelv óraadó
26. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Biológia, Kémia Teljes munkaidős
27. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
28. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
29. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
30. Egyetem általános iskolai tanár (*) Középiskolai tanár Angol Óraadó
31. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
32. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
33. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes m.idős nyd.
34. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Ének-zene Óraadó
35. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Magyar Óraadó
36. Főiskola általános iskolai tanár (*) Gyógypedagógus Fejlesztés SNI Teljes munkaidős
37. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
38. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Teljes munkaidős
39. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Történelem, magyar Teljes munkaidős
40. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Biológia, Földrajz Teljes munkaidős
41. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Vizuális kult., Technika Teljes munkaidős
42. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
43. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Fizika, Informatika Óraadó
44. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
45. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
46. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
47. Egyetem általános iskolai tanár (*) Tanár Testnevelés Részmunkaidős
48. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fizika Teljes munkaidős
49. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanító Tanító Teljes munkaidős
50. Főiskola általános iskolai tanár (*) Tanár Matematika, Fiz., Inf. Teljes munkaidős

 

A betöltött munkakörök alapján a NOKS-os munkavállalók iskolai végzettsége és szakképzettsége

  Végzettség Munkakör kategória Munkakör Foglalkoztatás típusa
1. érettségi  iskolatitkár (*) Iskolatitkár Teljes munkaidős
3. érettségi pedagógiai asszisztens (*) Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős
4. érettségi pedagógiai asszisztens (*) Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős
5. érettségi pedagógiai asszisztens (*) Pedagógiai asszisztens Teljes munkaidős

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai

Tanév Bukások száma Évismétlésre utasított
2018-2019 20 fő 8 fő
2019-2020 6 fő 3 fő
2020-2021 10 fő 4 fő
2021-2022 5 fő 2 fő
2022-2023 8 fő 4 fő

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségeit a Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.
Az iskolai dolgozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 1.A 20
2. 1.B 20
3. 1.C 24
4. 2.A 26
5. 2.B 27
6. 2.C 29
7. 3.A 20
8. 3.B 23
9. 3.C 23
10. 4.A 28
11. 4.B 26
12. 4.C 26
13. 5.A 23
14. 5.B 22
15. 5.C 24
16. 6.A 25
17. 6.B 25
18. 6.C 26
19. 7.A 27
20. 7.B 22
21. 7.C 25
22. 8.A 27
23. 8.B 27

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola Tűzvédelmi Szabályzat

    Győri SZC Bolyai János Általános Iskola_Tűzvédelmi Szabályzat.pdf

Letöltés

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola Munkavédelmi Szabályzat

    Győri SZC Bolyai János Általános Iskola_Munkavédelmi Szabályzat.pdf

Letöltés

Archívum


Partnereink

SZC logo

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola


Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 6.

Telefon: +36 96/206-541

E-mail: titkarsag@bolyaialtisk.hu

OM azonosító: 203037/026


2024Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola