SZC logo

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola

OM kód: 203037/026 | 9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 6.

Intézmény logo

Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Történet

Iskolatörténet

TörténetTörténet

 

Magyaróvár a 19-20. század fordulóján élen járt az oktatási intézmények létrehozásában. Bennünket, „bolyaisokat" nagy büszkeséggel tölt el hogy a város két legrégebbi, nagy múltú iskoláját tudhatjuk magunkénak. Számos diákunk elmondhatja, hogy e falak között tanult meg írni, olvasni, számolni szülője, nagyszülője, de még a dédszülője is. Amilyen forgandó a 20. század történelme, épp ilyen sok változáson ment át a „Bolyai", amíg elérkezett mai formájához.

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola
A Szent István király út 6.sz. alatti épületegyüttes története

Az 1800-as évek végén a női egyenjogúságért küzdő polgáriasodó mozgalom egy polgári lányiskola megalapozásáért hallatta szavát. Magyaróvár és Moson kulturális versengéséből az előbbi került ki győztesen, így 1897-ben a mai Levéltár épületében kezdődhetett meg a polgári lányiskola működése. Az osztályok számának növekedése ellenére mégis 1908-ig kellett várni az állandó helyszín biztosítására. Az új iskola az egykori mosoni úton, a Szalézi-rend épülete mellett épült fel Sárkány Ervin műépítész tervei alapján. Az iskolaavatóra 1910. december 4-én került sor, az ünnepség emlékezetes eseménye volt a díszzászló avatása. E neves jelkép ma is az intézmény folyosójának szemet és lelket gyönyörködtető látványa. Az egykori épületben négy tanterem, díszterem, tornaterem, irodák, szertárak, könyvtári szoba és pedelluslakás is helyet kapott. 1916-ban a katonaság három tantermet is megigényelt, 1939-ben katonai beszállásolás céljából ismét használták az iskola földszinti tantermeit, igaz ekkor csak három napig. Az 1944/1945-ős tanévben az épület hadikórházként működött. Az I-II.osztályos diákok a mai Ad Flexum helyén lévő Leventeotthonban, a III. és IV. osztályosok a mai Polgármesteri Hivatal épületében a közgyűlési teremben tanulhattak. 1945 augusztusától ismét a megszokott környezetben zajlott az oktató-nevelő munka. A 70-es évektől az iskola mellett nagyarányú építkezések kezdődtek. Felépült a Franker Leó (ma Manninger) lakótelep, gombamód emelkedtek ki a földből a Móra Ferenc lakótelep négy- tízemeletes panel tömbjei. Az alsósok a megnövekedett tanulólétszám miatt átmenetileg a Szalézi-rend épületében kialakított tantermekben tanultak. 1982-ben adták át a hattantermes lapostetős panel-épületszárnyat, nagy aulával, világos, modern osztálytermekkel. Az impozáns főépületben ugyanekkor bevezették a központi fűtést, az egykor barátságos meleget adó cserép - és olajkályhákban végleg kihunyt a láng. 2010 szeptemberében - az iskolaalapítás 100. évfordulójának évében - az épületen tetőt, nyílászárókat cseréltek, a homlokzati díszek, az angyalos címer és párkányok is megújultak. Az iskola második otthona kis - és nagydiákjainknak, pedagógusaiknak, segítőinknek. Városunk Önkormányzata, fenntartónk a Győri Szakképzési Centrum, a Szülői Közösség, a Képviselőtestület segítőkész támogatásával, valamint pályázatok benyújtásával, pozitív elbírálásával igyekszünk tantermeinket, iskolaudvarunkat folyamatosan korszerűsíteni, szépíteni.

 

Az elmúlt években a belső udvart térkővel burkolták, a játszótér elemeinek számát bővíteni tudtuk tanítványaink nagy örömére. Műfüves területet álmodtunk az udvar árnyékos részére, ami nemcsak játszóhely, de jó szolgálatot tesz a testnevelés órák megszervezésében is. Tantermeink többségében ma már korszerű iskolapadok és tanulószékek biztosítják a gyermekek kényelmét. A modern oktatás elengedhetetlen kihívása a digitális oktatás feltételeinek megteremtése. Több osztálytermünkben interaktív táblával támogatott a tanítás folyamata. Projektorral, tanári laptoppal valamennyi tantermünk rendelkezik. Felkészült, lelkes pedagógusaink az osztálytermeik, a folyosók és az aula igényes, vidám dekorációival barátságos, gyermekközpontú környezetet biztosítanak a nyugodt, sikeres oktató-nevelő munka mindennapjaihoz.

 

 

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola A Régi Vámház tér 6. sz. alatti épületegyüttes története

A városban folyó oktatás írásos emlékei 1856-ig nyúlnak vissza. Egy új épület létrehozásának gondolata azonban a honfoglalás 1000 éves évfordulójához kötődik. Magyaróváron a millennium jegyében egy új iskola alapkövét tették le, amelyet Herczegh Zsigmond budapesti műépítész tervezett. A tervek megvalósításában a helyi iparosok is fontos szerepet játszottak. Az épületet 1897. november 7-én avatták fel. Ugyanebben az évben az iskolaudvar hátsó végében megépült a város első tornacsarnoka is. Az épületegyüttes így korának legmodernebb iskolái köze tartozott. Mivel a tanulólétszám örvendetesen gyorsan emelkedett, szükségessé vált a bővítés, - a 10 tanteremből 14 lett - s még arra is lehetőség nyílt, hogy egy ideig az iparos-tanonc iskola tanulói is helyet kapjanak. Amikor 1947-ben az iskola fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte, 19 osztályban 642 tanuló és 34 fős tantestület vett részt az ünnepi programokon. Az 1960-as években láthatóvá vált, hogy napközi otthonra is szükség lenne, így szülői összefogással, társadalmi munkában az iskola udvarán újabb építkezés kezdődött. Egy éven belül valóság lett a megálmodott épület.

 

Iskolánk történetében a következő mérföldkő 1982, amikor az egykori 1. sz. Általános Iskola (amely egy ideig a Kapu Lajos nevet viselte) egyesült a 2. sz. Általános Iskolával. Az addig önálló iskolák rendje átalakult, a Szent István király úti épületben kaptak helyet az alsó tagozatosok, és a felsősöké lett a Régi Vámház téri épület. Pezsgő, színes élet bontakozott ki a megújuló iskolában, matematika, idegen nyelv és rajz tagozatos képzéssel. A világban végbemenő változások nem hagyták érintetlenül a mi iskolánkat sem: 1990-ben Bolyai János nevét vettük fel. Az 1990/91-es tanév még ennél is nagyobb horderejű változást hozott: az alapfokú képzés mellett megindult egy közgazdasági szakközépiskolai képzés is. 1998-ra a 100 éves fennállását ünneplő intézmény megújult külsőt kapott a város önkormányzatától, s visszanyerte egykori pompás arculatát. A külső megszépült, de a középiskolával bővült iskola számára egyre szűkösebb lett a hely. A baj orvoslására az egykor kiváló minőségben megépített épület tetőtere adott lehetőséget. Az iskola önerőből beépítve a tetőteret 400 m2-rel növelte meg alapterületét. Ezen a szinten kapott helyet az iskolai könyvtár is, ahol napjainkban is élménydús könyvtári foglalkozásokon vesznek részt tanítványaink. Az elmúlt években az épületegyüttes folyamatos fejlesztésének lehetünk szemtanúi. Tantermeinket, a tanári szoba bútorzatát, az informatikai szaktantermek gépparkját fenntartói támogatás mellett sikerült lassan teljes mértékben felújítani. A Menő Menza pályázat sikeres megvalósításának eredményeképpen megújult az iskolai étkező, az uzsonnázó helyiségek. 2020 nyarán a tornaterem felújítása valósult meg. Mellette szintén pályázati forrásból udvari fittnesspark kialakítása támogatja a diákok egészséges fejlődését. A 2020/2021-es tanévtől a Bolyai János Általános Iskola és a Bolyai János Technikum két önálló intézményként, de közös fenntartóval és sok közös hagyomány megőrzésével, szoros együttműködéssel folytatja működését.

 


Partnereink

SZC logo

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola


Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 6.

Telefon: +36 96/206-541

E-mail: titkarsag@bolyaialtisk.hu

OM azonosító: 203037/026


2024Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola