SZC logo

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola

OM kód: 203037/026 | 9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 6.

Intézmény logo

Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Történet

Iskolatörténet

Történet
Történet

 

Magyaróvár a 19-20. század fordulóján élen járt az oktatási intézmények létrehozásában. Bennünket, „bolyaisokat" nagy büszkeséggel tölt el hogy a város két legrégebbi, nagy múltú iskoláját tudhatjuk magunkénak. Számos diákunk elmondhatja, hogy e falak között tanult meg írni, olvasni, számolni szülője, nagyszülője, de még a dédszülője is. Amilyen forgandó a 20. század történelme, épp ilyen sok változáson ment át a „Bolyai", amíg elérkezett mai formájához.

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola
A Szent István király út 6.sz. alatti épületegyüttes története

Az 1800-as évek végén a női egyenjogúságért küzdő polgáriasodó mozgalom egy polgári lányiskola megalapozásáért hallatta szavát. Magyaróvár és Moson kulturális versengéséből az előbbi került ki győztesen, így 1897-ben a mai Levéltár épületében kezdődhetett meg a polgári lányiskola működése. Az osztályok számának növekedése ellenére mégis 1908-ig kellett várni az állandó helyszín biztosítására. Az új iskola az egykori mosoni úton, a Szalézi-rend épülete mellett épült fel Sárkány Ervin műépítész tervei alapján. Az iskolaavatóra 1910. december 4-én került sor, az ünnepség emlékezetes eseménye volt a díszzászló avatása. E neves jelkép ma is az intézmény folyosójának szemet és lelket gyönyörködtető látványa. Az egykori épületben négy tanterem, díszterem, tornaterem, irodák, szertárak, könyvtári szoba és pedelluslakás is helyet kapott. 1916-ban a katonaság három tantermet is megigényelt, 1939-ben katonai beszállásolás céljából ismét használták az iskola földszinti tantermeit, igaz ekkor csak három napig. Az 1944/1945-ős tanévben az épület hadikórházként működött. Az I-II.osztályos diákok a mai Ad Flexum helyén lévő Leventeotthonban, a III. és IV. osztályosok a mai Polgármesteri Hivatal épületében a közgyűlési teremben tanulhattak. 1945 augusztusától ismét a megszokott környezetben zajlott az oktató-nevelő munka. A 70-es évektől az iskola mellett nagyarányú építkezések kezdődtek. Felépült a Franker Leó (ma Manninger) lakótelep, gombamód emelkedtek ki a földből a Móra Ferenc lakótelep négy- tízemeletes panel tömbjei. Az alsósok a megnövekedett tanulólétszám miatt átmenetileg a Szalézi-rend épületében kialakított tantermekben tanultak. 1982-ben adták át a hattantermes lapostetős panel-épületszárnyat, nagy aulával, világos, modern osztálytermekkel. Az impozáns főépületben ugyanekkor bevezették a központi fűtést, az egykor barátságos meleget adó cserép - és olajkályhákban végleg kihunyt a láng. 2010 szeptemberében - az iskolaalapítás 100. évfordulójának évében - az épületen tetőt, nyílászárókat cseréltek, a homlokzati díszek, az angyalos címer és párkányok is megújultak. Az iskola második otthona kis - és nagydiákjainknak, pedagógusaiknak, segítőinknek. Városunk Önkormányzata, fenntartónk a Győri Szakképzési Centrum, a Szülői Közösség, a Képviselőtestület segítőkész támogatásával, valamint pályázatok benyújtásával, pozitív elbírálásával igyekszünk tantermeinket, iskolaudvarunkat folyamatosan korszerűsíteni, szépíteni.

 

Az elmúlt években a belső udvart térkővel burkolták, a játszótér elemeinek számát bővíteni tudtuk tanítványaink nagy örömére. Műfüves területet álmodtunk az udvar árnyékos részére, ami nemcsak játszóhely, de jó szolgálatot tesz a testnevelés órák megszervezésében is. Tantermeink többségében ma már korszerű iskolapadok és tanulószékek biztosítják a gyermekek kényelmét. A modern oktatás elengedhetetlen kihívása a digitális oktatás feltételeinek megteremtése. Több osztálytermünkben interaktív táblával támogatott a tanítás folyamata. Projektorral, tanári laptoppal valamennyi tantermünk rendelkezik. Felkészült, lelkes pedagógusaink az osztálytermeik, a folyosók és az aula igényes, vidám dekorációival barátságos, gyermekközpontú környezetet biztosítanak a nyugodt, sikeres oktató-nevelő munka mindennapjaihoz.

 

 

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola A Régi Vámház tér 6. sz. alatti épületegyüttes története

A városban folyó oktatás írásos emlékei 1856-ig nyúlnak vissza. Egy új épület létrehozásának gondolata azonban a honfoglalás 1000 éves évfordulójához kötődik. Magyaróváron a millennium jegyében egy új iskola alapkövét tették le, amelyet Herczegh Zsigmond budapesti műépítész tervezett. A tervek megvalósításában a helyi iparosok is fontos szerepet játszottak. Az épületet 1897. november 7-én avatták fel. Ugyanebben az évben az iskolaudvar hátsó végében megépült a város első tornacsarnoka is. Az épületegyüttes így korának legmodernebb iskolái köze tartozott. Mivel a tanulólétszám örvendetesen gyorsan emelkedett, szükségessé vált a bővítés, - a 10 tanteremből 14 lett - s még arra is lehetőség nyílt, hogy egy ideig az iparos-tanonc iskola tanulói is helyet kapjanak. Amikor 1947-ben az iskola fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte, 19 osztályban 642 tanuló és 34 fős tantestület vett részt az ünnepi programokon. Az 1960-as években láthatóvá vált, hogy napközi otthonra is szükség lenne, így szülői összefogással, társadalmi munkában az iskola udvarán újabb építkezés kezdődött. Egy éven belül valóság lett a megálmodott épület.

 

Iskolánk történetében a következő mérföldkő 1982, amikor az egykori 1. sz. Általános Iskola (amely egy ideig a Kapu Lajos nevet viselte) egyesült a 2. sz. Általános Iskolával. Az addig önálló iskolák rendje átalakult, a Szent István király úti épületben kaptak helyet az alsó tagozatosok, és a felsősöké lett a Régi Vámház téri épület. Pezsgő, színes élet bontakozott ki a megújuló iskolában, matematika, idegen nyelv és rajz tagozatos képzéssel. A világban végbemenő változások nem hagyták érintetlenül a mi iskolánkat sem: 1990-ben Bolyai János nevét vettük fel. Az 1990/91-es tanév még ennél is nagyobb horderejű változást hozott: az alapfokú képzés mellett megindult egy közgazdasági szakközépiskolai képzés is. 1998-ra a 100 éves fennállását ünneplő intézmény megújult külsőt kapott a város önkormányzatától, s visszanyerte egykori pompás arculatát. A külső megszépült, de a középiskolával bővült iskola számára egyre szűkösebb lett a hely. A baj orvoslására az egykor kiváló minőségben megépített épület tetőtere adott lehetőséget. Az iskola önerőből beépítve a tetőteret 400 m2-rel növelte meg alapterületét. Ezen a szinten kapott helyet az iskolai könyvtár is, ahol napjainkban is élménydús könyvtári foglalkozásokon vesznek részt tanítványaink. Az elmúlt években az épületegyüttes folyamatos fejlesztésének lehetünk szemtanúi. Tantermeinket, a tanári szoba bútorzatát, az informatikai szaktantermek gépparkját fenntartói támogatás mellett sikerült lassan teljes mértékben felújítani. A Menő Menza pályázat sikeres megvalósításának eredményeképpen megújult az iskolai étkező, az uzsonnázó helyiségek. 2020 nyarán a tornaterem felújítása valósult meg. Mellette szintén pályázati forrásból udvari fittnesspark kialakítása támogatja a diákok egészséges fejlődését. A 2020/2021-es tanévtől a Bolyai János Általános Iskola és a Bolyai János Technikum két önálló intézményként, de közös fenntartóval és sok közös hagyomány megőrzésével, szoros együttműködéssel folytatja működését.

 


Partnereink

 • Győri SZC
 • Virágzó Város
 • Boldog Iskola
 • Akkreditált kiváló Tehetségpont
SZC logo

Győri SZC Bolyai János Általános Iskola


  • Intézmény logo
  • Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola

   9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 6.

  • Telefon: +36 96/206-541

   E-mail: titkarsag@bolyaialtisk.hu

   OM azonosító: 203037/026


  2023Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskola